שרשראות פרפר

שרשראות פרפר בעיצוב מקורי של שני יעקובי

שרשרת פרפר

129

שרשרת פרפר פרל

229