צ'ארם פרסה

29

צ'ארם פרסה הניתן להוספה על מגוון שרשראות וצמידים.

נקה

צ'ארם פרסה הניתן להוספה על מגוון שרשראות וצמידים.