צ'ארם עין פקוחה

29

צ'ארם עין פקוחה הניתן להוספה על מגוון שרשראות וצמידים.

נקה

צ'ארם עין פקוחה הניתן להוספה על מגוון שרשראות וצמידים.