שרשרת פרסה

139

שרשרת פרסה, מורכבת משרשרת עדינה עליה תלוייה חוליה עם נוכחות וממנה נופלת פרסה יפיפיה.
הפרסה היא סמל למזל ולהגנה.

נקה
שרשרת פרסה
שרשרת פרסה

שרשרת פרסה, מורכבת משרשרת עדינה עליה תלוייה חוליה עם נוכחות וממנה נופלת פרסה יפיפיה.
הפרסה היא סמל למזל ולהגנה.