שרשרת פרסה

שרשרת פרסה

139

שרשרת פרסה, מורכבת משרשרת עדינה עליה תלוייה חוליה עם נוכחות וממנה נופלת פרסה יפיפיה.
הפרסה היא סמל למזל ולהגנה.

נקה