שרשרת סאן רמו

שרשרת סאן רמו

139

שרשרת עדינה אליה מחובר צ'ארם בצורת מעוין עם חריטות.
השרשרת מתאימה לשילוב עם שרשראות נוספות

נקה
שרשרת סאן רמו
שרשרת סאן רמו

שרשרת עדינה אליה מחובר צ'ארם בצורת מעוין עם חריטות.
השרשרת מתאימה לשילוב עם שרשראות נוספות