צמיד גורמט שון – כסף 925

239

צמיד גורמט שון
צמיד גורמט שון – כסף 925