צמיד גורמט שון – כסף 925

צמיד גורמט שון – כסף 925

299

צמיד גורמט שון
צמיד גורמט שון – כסף 925